AQUAPARK

Sieradz

Krystyna Kobiela

Aquapark Sieradz - regulamin

Regulamin Aquapark Sieradz

Poniżej prezentujemy Państwu regulamin panujący na naszym kompleksie basenowym.

Aquapark Sieradz

zaprasza!


ZAPRASZAMY
poniedziałek - piątek
w godz. 12.00 - 22.00
sobota - niedziela
w godz. 12:00 - 22:00

ul. Mickiewicza 14
98-200 Sieradz
tel. 43 656 94 75

§ 1. Informacje ogólne

 • Aquapark Sieradz mieszczący się przy ul. Mickiewicza 14 w Sieradzu jest własnością NZOZ Rehabilitacja Medyczna „REH-MED” Krystyna Kobiela z siedzibą w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 14.
 • Regulamin Aquaparku Sieradz obowiązuje wszystkich jego użytkowników (odwiedzających). Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu każdy użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Aquapark Sieradz jest obiektem monitorowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ich mienia znajdującego się na terenie obiektu. Goście wyrażają zgodę na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, oraz wykorzystywanie materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących np. uregulowania płatności za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z regulaminem.
 • Ze względu na monitoring obejmujący cały obiekt przebierać należy się w przeznaczonych do tego kabinach znajdujących się w pomieszczeniach szatni.
 • Przed wejściem na teren Aquaparku Sieradz obowiązkowa jest zmiana obuwia na klapki basenowe i pozostawienie okrycia wierzchniego oraz obuwia w szatni.
 • Uiszczone opłaty za wstęp nie podlegają zwrotowi.
 • Każdy z użytkowników (odwiedzających) na własną odpowiedzialność pozostawia rzeczy wartościowe w szafkach.
 • Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z pływalni w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby lub nagłej sytuacji).
 • Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na tablicach ostrzegawczych i informacyjnych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać.
 • Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom pływalni. Aquapark Sieradz postępuje z nimi zgodnie z postanowieniami ustawowymi.
 • Pracownikom Aquaparku Sieradz względem użytkowników (odwiedzających) przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, jak również kierownik basenu, uprawnieni są do wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z pływalni osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Aquaparku Sieradz, a tym samym spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.
rozwiń zwiń

§ 2. Warunki wstępu na teren Aquaparku Sieradz

 • Aquapark Sieradz jest czynny codziennie w godz. 12:00 - 22:00.
 • Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia basenu, należy opuścić budynek. Kasy wpuszczające użytkowników (odwiedzających) pływalni zostają zamknięte o godzinie 20.45, bez względu na dzień tygodnia.
 • Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, święta, przerwa techniczna, awaria, itp.)
 • Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z pływalni.
 • Na teren obiektu, wyłączając pomieszczenia znajdujące się przed kasą wraz z zewnętrznym punktem gastronomicznym, można wejść jedynie za okazaniem ważnego biletu wstępu (aktywowanego transpondera wydanego przez kasjera, na którym rejestrowany jest czas pobytu w obiekcie, a także transakcje w wewnętrznych punktach gastronomicznych.
  Transponder służy również do otwierania i zamykania szafek ubraniowych. Należy go przypiąć do nadgarstka i w razie potrzeby okazywać za żądanie pracownikom Aquaparku Sieradz). Nie dotyczy to osób, które wskutek szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia. Osoby, które bezprawnie wejdą na teren pływalni i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydalone z obiektu (patrz również § 1, pkt 11).
 • Uiszczone opłaty za wstęp nie podlegają zwrotowi.
 • Każdy z użytkowników (odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany transponder, zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.
 • Przebywanie w przebieralniach i ich okolicy jest dozwolone jedynie w celu przebrania się. Użytkownik (odwiedzający) pływalni jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transdpondera i breloka do odzienia wierzchniego. W przypadku ich zgubienia, zawartość szafki na odzież zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez użytkownika (odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy. Pieniądze, ozdoby i inne przedmioty wartościowe należy złożyć w szafkach.
 • Za zgubienie transpondera lub klucza do skrytki depozytowej należy uiścić opłatę w wysokości 70 zł.
 • Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów i ratowników.
 • Obowiązującym strojem na pływalni jest kostium kąpielowy ściśle przylegający do ciała i obuwie basenowe (klapki). Dzieci do lat 2 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchach jednorazowych.
 • Dzieci do lat 12 i osoby niepełnosprawne, mogą wchodzić na teren pływalni tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, którego również obowiązuje wykupienie biletu wstępu. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na inne osoby, w szczególności pracowników Aquaparku.
 • Z pływalni nie mogą korzystać:
  • osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  • osoby, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • osoby z objawami przeziębienia i chore na choroby zakaźne,
  • osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków.
 • Przed wejściem do basenów, jacuzzi, lub sauny każdy użytkownik jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.
 • Przed wejściem na pływalnię, a także do strefy saun, zabrania się stosowania na ciało jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków.
 • Na terenie pływalni kategorycznie zabrania się:
  • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
  • biegania po terenie basenu,
  • używania sprzętu z elementami szklanymi w tym np. szamponów w szklanych butelkach,
  • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (w tym np. zegarków, bransoletek i innych rodzajów biżuterii),
  • spożywania pokarmów i żucia gumy w niecce pływalni oraz w pomieszczeniach przebieralni,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,
  • wykonywania skoków do wody z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych po uprzednim wydaniu pozwolenia przez ratownika WOPR,
  • wieszanie się na drabinkach i linach oddzielających tory w basenie torowym,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń pływalni,
  • zaśmiecania terenu pływalni,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  • hałasowania,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt.
 • Zabrania się używania:
  • instrumentów muzycznych,
  • urządzeń odtwarzających dźwięki,
  • odbiorników telewizyjnych,
  • lornetek.
 • Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren pływalni.
 • O możliwości wykorzystania piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, etc. we wszystkich basenach, decydują ratownicy WOPR, biorąc pod uwagę liczebność użytkowników (odwiedzających).
 • Użytkownicy (odwiedzający) pływalni są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i basenów.
 • Przebywając na terenie pływalni (za wyjątkiem strefy sauny i pomieszczeń specjalnych) użytkownik (odwiedzający) bezwzględnie zobowiązany jest do noszenia stroju kąpielowego.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Aquaparku Sieradz są zobowiązane do podporządkowania się nakazom dyżurujących ratowników WOPR oraz innych pracowników obiektu.
rozwiń zwiń

§3. Odrębne przepisy porządkowe dotyczące korzystania z basenu torowego.

 • Zabronione jest prowadzenie indywidualnej i grupowej nauki pływania przez osoby nie będące pracownikami Aquaparku Sieradz. Kierownictwo obiektu uprawnione jest do wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z pływalni osobom łamiącym powyższe postanowienia.
 • Korzystanie z basenu torowego jest dozwolone wyłącznie dla osób potrafiących pływać lub dla osób pozostających pod opieką instruktorów nauki pływania.
 • Wstęp na basen torowy jest dozwolony dla osób powyżej 5 roku życia, przy czym dzieci po między 5 a 12 rokiem życia mogą przebywać tam wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która sprawuje opiekę już od momentu zakupu biletu.
 • Zajęcia grupowe na basenie torowym odbywają się wg ustalonego rozkładu zajęć.
 • Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:
  • grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia;
  • uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia jednocześnie i przy wyjściu z szatni czekają na swojego instruktora - spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia;
  • instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grup przed i po zajęciach;
  • za bezpieczeństwo ćwiczących ponosi odpowiedzialność instruktor prowadzący, a w pomieszczeniach szatni oraz na korytarzach za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy;
  • grupy uczniów korzystające z pływania upoważnione są do wejścia do szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć;
  • za transpondery uczestników grupy odpowiada jej opiekun;
  • po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić pływalnię;
  • prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
 • Opiekun grupy po wejściu na teren kąpieliska zobowiązany jest skontaktować się z kierownikiem zmiany ratowników, celem ustalenia zasad korzystania z pływalni przez grupę zorganizowaną.
 • Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej grupy, przestrzegania przez nią regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
 • W przypadku zarezerwowania danego toru przez grupę, osoby indywidualne nie mogą korzystać z tego toru.
rozwiń zwiń

§3.1 Regulamin zjeżdżalni wodnych.

 • Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).
 • Aquapark Sieradz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na zjeżdżalniach wodnych spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Aquaparku Sieradz i niniejszego regulaminu.
 • Korzystając ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących Ratowników WOPR.
 • Na podeście startowym każdej zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Zjazd każdą zjeżdżalnią wodną odbywa się pojedynczo.
 • Przed zjazdem trzeba koniecznie sprawdzić, czy zjeżdżalni wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
 • Przed rozpoczęciem zjazdu należy spokojnie wejść na podest startowy (na podeście startowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba).
 • Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, także nogami w kierunku jazdy). Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej.
 • W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie.
 • W trakcie zjazdu zjeżdżalniami należy obserwować tor znajdującą się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc przyhamować i uniknąć zderzenia.
 • Po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić.
 • Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi WOPR.
 • W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
 • Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne podobne przedmioty.
 • Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni.
 • Zabrania się:
  • biegania po schodach wieży zjeżdżalni wodnych,
  • popychania się na podeście startowym oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdów,
  • korzystania ze zjeżdżalni wodnych w przypadku rynny zjeżdżalni wodnej lub innych wad technicznych,
  • zjeżdżania w grupach,
  • zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach z nogami w kierunku jazdy,
  • wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia prędkości zjazdu,
  • korzystania ze zjeżdżalni wodnych osobom po spożyciu alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych.
rozwiń zwiń

§4. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania
z pomieszczeń w strefie saun.

§4.1. Informacje ogólne.

 • Korzystanie ze strefy saun, jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
 • Użytkownicy (odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do sauny.
 • Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom: z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową (np. grypą), z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną gruźlicą, stanem zapalnym serca, ostrymi stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją, w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, Innymi przeciwwskazaniami stwierdzonymi przez lekarza.
 • Wchodząc do strefy saun użytkownik (odwiedzający) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
rozwiń zwiń

§4.2. Zachowanie w saunie.

 • Do sauny należy wchodzić boso.
 • Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich prześcieradłem lub ręcznikiem. Dotyczy to także podkładki pod stopy.
 • Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy kąpielowych) w pobliżu pieca, ani na nim gdyż grozi to pożarem.
 • Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym swojego stanu zdrowia.
 • Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzających ciepło i pieców bo grozi to poparzeniem.
 • Wykonywanie masaży z użyciem szczotek, ze względów higienicznych jest zabronione.
rozwiń zwiń

§4.3. Zachowanie w pomieszczeniach strefy saun.

 • Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać po uprzednim przykryciu ich prześcieradłem, ręcznikiem, bądź płaszczem kąpielowym.
 • Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach strefy saun nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Wszyscy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 • Ze względów estetycznych uprasza się o odwiedzanie baru jedynie w stosownym okryciu (prześcieradło, ręcznik).
rozwiń zwiń

§5. Odpowiedzialność cywilna.

 • Goście korzystają z pływalni wraz z jej atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Aquapark Sieradz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, zdarzenia losowe, oraz za braki, które nie były dostrzegane mimo dbałości o stan obiektu.
 • Aquapark Sieradz nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających pływalnię.
 • Gość ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z pływalni i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 • Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu.
  W przypadku zaniechania tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowanych.
rozwiń zwiń

§6. Sytuacje wyjątkowe.

 • Regulamin Aquaparku Sieradz dotyczy całej pływalni, strefy saun, jak również działających w nim szkół pływania i klubów pływackich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
rozwiń zwiń
Reh-Med Sieradz, Auapark Sieradz zapraszają

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Kompleks basenowy Sieradz, jacuzzi, sauna, zjeżdżalnia, duży basen dla wymagających pływaków, basen dla dzieci.

dowiedz się więcej

Zabiegi refundowane przez NFZ i komercyjne!

Rehabilitacja noworodków, niemowląt i dzieci, dorosłych, masaże, ćwiczenia, inne zabiegi.

dowiedz się więcej